รายละเอียดสินค้าโอทอป

โสภิตไข่เค็ม

  • รหัสสินค้า : 841105-SA001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

โสภิตไข่เค็ม (รหัสโอทอป 841100039)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

โสภิตไข่เค็ม

36 ม.6 ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

ติดต่อ :

โทร : 08 1606 4320

วันที่แก้ไข : 11 ก.พ. 2557