รายละเอียดสินค้าโอทอป

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไข่เค็ม อสม.

  • รหัสสินค้า : 840603-D003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไข่เค็ม อสม. (รหัสโอทอป 840600026)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่เค็ม อสม.

71 เลม็ด หมู่ 5 ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110

ติดต่อ : นางประสงค์ หีตอน

โทร : 0-7722-8471

วันที่แก้ไข : 11 ก.พ. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่เค็ม อสม.