รายละเอียดสินค้าโอทอป

ศรีวิชัยไข่เค็ม

  • รหัสสินค้า : 841701-SA003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ศรีวิชัยไข่เค็ม (รหัสโอทอป 841700041)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ศรีวิชัยไข่เค็ม

6/3 บางท่าข้าม หมู่ 2 เจริญลาภ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

ติดต่อ : นายทนง วัจนเทพิน

โทร : 0-7731-2503

วันที่แก้ไข : 11 ก.พ. 2557

สินค้าโอทอป ศรีวิชัยไข่เค็ม