รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำแกงส้มปรุงสำเร็จ

น้ำแกงส้มปรุงสำเร็จ
  • รหัสสินค้า : 710604-SC001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำแกงส้มปรุงสำเร็จ (รหัสโอทอป 710600026)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกาญจนบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ครัวไทยฟู๊ด

99/22 ม.2 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71000

ติดต่อ :

โทร : 08 5222 2461

อีเมล: Kruathaifood@gmail.com

วันที่แก้ไข : 18 ก.พ. 2557

สินค้าโอทอป ครัวไทยฟู๊ด