รายละเอียดสินค้าโอทอป

มีดดาบ

มีดดาบ

มีดดาบ (รหัสโอทอป 580500049)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มพัฒนาอาชีพการตีเหล็ก OTOP แม่ลาน้อย

62/1 หมู่ที่ 1 ถนนรุ่งโรจน์ ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120

ติดต่อ :

โทร : 089-2611934

วันที่แก้ไข : 19 ก.พ. 2557