รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไวน์หม่อนและไวน์มะเม่า

ไวน์หม่อนและไวน์มะเม่า

ไวน์หม่อนและไวน์มะเม่า (รหัสโอทอป 580100072)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

หจก.สามหมอกไวน์เนอรี่

33/1 หมู่ 3 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

ติดต่อ : นางภัทรภรณ์ มูลแก

โทร : 053 613698

วันที่แก้ไข : 19 ก.พ. 2557

สินค้าโอทอป หจก.สามหมอกไวน์เนอรี่