รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำฝักข้าว

น้ำฝักข้าว

น้ำฝักข้าว (รหัสโอทอป 710100044)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกาญจนบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารและน้ำผลไม้ท่ามะขาม

213 ม.2 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

ติดต่อ :

โทร : 08 1857 2500, 0 3462 4281

วันที่แก้ไข : 19 ก.พ. 2557

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารและน้ำผลไม้ท่ามะขาม