รายละเอียดสินค้าโอทอป

ถั่วทอดสมุนไพรบ้านทุ่งวิเชต

ถั่วทอดสมุนไพรบ้านทุ่งวิเชต
  • รหัสสินค้า : 520607-SB001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ถั่วทอดสมุนไพรบ้านทุ่งวิเชต (รหัสโอทอป 520600007)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดลำปาง
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ถั่วทอดสมุนไพรบ้านทุ่งวิเชต

58 ม.11 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120

ติดต่อ :

โทร : 086-1816244

วันที่แก้ไข : 19 ก.พ. 2557

สินค้าโอทอป ถั่วทอดสมุนไพรบ้านทุ่งวิเชต