รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำผึ้งดอกลำไย

น้ำผึ้งดอกลำไย

น้ำผึ้งดอกลำไย (รหัสโอทอป 510300073)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดลำพูน
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

น้ำผึ้งลำไยไพริน

11 หมู่ที่ 9 ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130

ติดต่อ : นางไพริน อินทะสัง

โทร : 053-595334

วันที่แก้ไข : 21 ก.พ. 2557

สินค้าโอทอป น้ำผึ้งลำไยไพริน