รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกนรก

น้ำพริกนรก
  • รหัสสินค้า : 530107-SA002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกนรก (รหัสโอทอป 530100023)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ถนอมน้ำพริกนรก

61 หมู่ที่ 5 ตำบลหาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

ติดต่อ : นางถนอม เกตุแย้ม

โทร : 08 2171 0816

วันที่แก้ไข : 26 ก.พ. 2557

สินค้าโอทอป ถนอมน้ำพริกนรก