รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำผึ้ง

น้ำผึ้ง

น้ำผึ้ง (รหัสโอทอป 530900003)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ผึ้งทองฟาร์ม

59 ม.5 ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230

ติดต่อ :

โทร : 055-825236

วันที่แก้ไข : 26 ก.พ. 2557

สินค้าโอทอป ผึ้งทองฟาร์ม