รายละเอียดสินค้าโอทอป

เบาะนั่งจากต้นกก

เบาะนั่งจากต้นกก

เบาะนั่งจากต้นกก (รหัสโอทอป 530100011)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนผักตบชวา และเสื่อกก

14/1 ม.6 ซอย1 ต.หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

ติดต่อ :

โทร : 089 1829704

วันที่แก้ไข : 26 ก.พ. 2557

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนผักตบชวา และเสื่อกก