รายละเอียดสินค้าโอทอป

ดอกไม้ประดิษฐจากผ้าใยบัว

ดอกไม้ประดิษฐจากผ้าใยบัว

ดอกไม้ประดิษฐจากผ้าใยบัว (รหัสโอทอป 530100022)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าทอง หมู่ที่ 3

52 หมู่ที่ 3 ซอยชุมชนร่วมใจ ถนนศรีชาววัง ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

ติดต่อ :

โทร : 086-2122575

วันที่แก้ไข : 26 ก.พ. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าทอง หมู่ที่ 3