รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผลิตภัณฑ์เรซิน

ผลิตภัณฑ์เรซิน

ผลิตภัณฑ์เรซิน (รหัสโอทอป 530100024)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

เมกกะเบียร์

551 หมู่ที่ 3 ถนนศรีชาววัง บ้านท่าทอง ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53170

ติดต่อ : คุณลัชชิดา แก้วสง

โทร : 08 6119 5225 , 055 494340

โทรสาร : 055 494340

อีเมล: luchchida_beer@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 26 ก.พ. 2557

สินค้าโอทอป เมกกะเบียร์