รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระเป๋าพันเกลียวลายข้าวหลามตัด

กระเป๋าพันเกลียวลายข้าวหลามตัด

กระเป๋าพันเกลียวลายข้าวหลามตัด (รหัสโอทอป 530100038)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ผักตบชวา

หมู่ 5 บ้านท่า ต.หาดกรวด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

ติดต่อ : นางอุ่นเรือน โหมด

โทร : 055 445354, 445372, 09 8575585

อีเมล: cduttaradit@chaiyo.com

วันที่แก้ไข : 26 ก.พ. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มผลิตภัณฑ์ผักตบชวา