รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไม้กวาด

ไม้กวาด

ไม้กวาด (รหัสโอทอป 530800032)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักษ์ลับแล

85 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130

ติดต่อ :

โทร : 055 457132, 081 160339

วันที่แก้ไข : 27 ก.พ. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักษ์ลับแล