รายละเอียดสินค้าโอทอป

ทองม้วนรสใบเตย

ทองม้วนรสใบเตย
  • รหัสสินค้า : 760409-B002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ทองม้วนรสใบเตย (รหัสโอทอป 76040005851217)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเพชรบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพสตรีบ้านร่องระกำ

65 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

ติดต่อ :

โทร : 08 9828 1381

วันที่แก้ไข : 10 มี.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพสตรีบ้านร่องระกำ