รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไข่เค็มดินสอพอง

ไข่เค็มดินสอพอง
  • รหัสสินค้า : 160111-SA001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ไข่เค็มดินสอพอง (รหัสโอทอป 1601000298997)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดลพบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

เฉลิมศรีไข่เค็มดินสอพอง

278 ม.4 ต.ดอนโพธิ์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 16000

ติดต่อ : นายเฉลิมศรี จิตรารัชต์

โทร : 08 1982 4309

วันที่แก้ไข : 10 มี.ค. 2557