รายละเอียดสินค้าโอทอป

พวงมาลัยดิน

พวงมาลัยดิน

พวงมาลัยดิน (รหัสโอทอป 26040005383603)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มบ้านตุ๊กตาดิน

103/42 คลอง 14 เหนือ หมู่ 5 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

ติดต่อ : นางสาวสรัญญา ศิริ

โทร : 08-9071-5541

อีเมล: cdd2604@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 11 มี.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มบ้านตุ๊กตาดิน