รายละเอียดสินค้าโอทอป

กังหันไม้ไผ่

กังหันไม้ไผ่

กังหันไม้ไผ่ (รหัสโอทอป 26010003782914)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปไม้ไผ่

42/3 ม.9 ซอยวังยาว ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000

ติดต่อ : คุณบุญลือ สืบจากส

โทร : 08 1374 5470

วันที่แก้ไข : 11 มี.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปไม้ไผ่