รายละเอียดสินค้าโอทอป

โยเกิร์ตนมสดพร้อมดื่ม SUMPERMILK

โยเกิร์ตนมสดพร้อมดื่ม SUMPERMILK

โยเกิร์ตนมสดพร้อมดื่ม SUMPERMILK (รหัสโอทอป 16020005120326)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดลพบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บริษัท ซุปเปอร์มิลล์ จำกัด

5 หมู่11 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220

ติดต่อ : นางสิริกาญจน์ จำปาทอง

โทร : 08 8965 1965

วันที่แก้ไข : 11 มี.ค. 2557

สินค้าโอทอป บริษัท ซุปเปอร์มิลล์ จำกัด