รายละเอียดสินค้าโอทอป

พืชผักสมุนไพรปลอดสารพิษ(มะเขือเปราะ)

พืชผักสมุนไพรปลอดสารพิษ(มะเขือเปราะ)
  • รหัสสินค้า : 161106-SA001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

พืชผักสมุนไพรปลอดสารพิษ (มะเขือเปราะ)(รหัสโอทอป 16110001312090)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดลพบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

พืชผักสมุนไพรปลอดสารพิษ

32 ม.1 ต.ชอนสารเดช อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170

ติดต่อ : นางสาวฐิตินันทา นาคโอภาส

โทร : 08 3977 3041

วันที่แก้ไข : 11 มี.ค. 2557