รายละเอียดสินค้าโอทอป

หอยหวานสมุนไพร

หอยหวานสมุนไพร
  • รหัสสินค้า : 230105-C003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

หอยหวานสมุนไพร (รหัสโอทอป 23010006146456)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตราด
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มกองทุนชุมชนสามัคคี

5 หมู่ 5 บ้านคันา ถนนตราดแหลมศอก ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000

ติดต่อ : นางวิไลวรรณ เอิบส

โทร : 08-6383-0832, 08-1450-8009

วันที่แก้ไข : 11 มี.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มกองทุนชุมชนสามัคคี