รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำหวานดอกมะพร้าว

น้ำหวานดอกมะพร้าว

น้ำหวานดอกมะพร้าว (รหัสโอทอป 750100081)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสมุทรสงคราม
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์

43/1 ม.6 ซอยบ้านปรก41 ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

ติดต่อ :

โทร : 089-1702904, 0-3475-2775

วันที่แก้ไข : 17 มี.ค. 2557

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์