รายละเอียดสินค้าโอทอป

ส้มโอขาวใหญ่ปลอดสารพิษ

ส้มโอขาวใหญ่ปลอดสารพิษ
  • รหัสสินค้า : 750309-SA003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ส้มโอขาวใหญ่ปลอดสารพิษ (รหัสโอทอป 750300049)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสมุทรสงคราม
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ส้มโอขาวใหญ่ ปลอดสารพิษ (คุณกิตติรัช)

37/1 ปลายคลองอ้อม หมู่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

ติดต่อ : นายกิตติรัช ทับทิมทอง

โทร : 08-6174-2185

วันที่แก้ไข : 17 มี.ค. 2557

สินค้าโอทอป ส้มโอขาวใหญ่ ปลอดสารพิษ (คุณกิตติรัช)