รายละเอียดสินค้าโอทอป

แชมพูสระผมมะกรูด

แชมพูสระผมมะกรูด

แชมพูสระผมมะกรูด (รหัสโอทอป 740200066)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสมุทรสาคร
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรเก้าสิบบางยาง

15/3 หมู่ที่ 10 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ติดต่อ :

โทร : 08 7828 5001

วันที่แก้ไข : 18 มี.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรเก้าสิบบางยาง