รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมปังกระเทียม

ขนมปังกระเทียม
  • รหัสสินค้า : 190505-SA001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมปังกระเทียม (รหัสโอทอป 190500001)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสระบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ขนมปังกระเทียมคุณออย

71/2 ม.1 ต.หนองกบ อ.หนองแซง จ.สระบุรี

ติดต่อ :

โทร : 08 6633 3194

วันที่แก้ไข : 18 มี.ค. 2557

สินค้าโอทอป ขนมปังกระเทียมคุณออย