รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระเจี๊ยบเขียว

กระเจี๊ยบเขียว
  • รหัสสินค้า : 190703-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กระเจี๊ยบเขียว (รหัสโอทอป 190700033)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสระบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ

46 ม.4 ต.บ้านหลวง อ.ดอนพุด จ.สระบุรี

ติดต่อ :

โทร : 08 4096 9952

วันที่แก้ไข : 18 มี.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ