รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไข่เค็มบ้านต้นโพธิ์

ไข่เค็มบ้านต้นโพธิ์
  • รหัสสินค้า : 130706-A005
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ไข่เค็มบ้านต้นโพธิ์ (รหัสโอทอป 130700017)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพสตรีบ้านต้นโพธิ์

7 หมู่ 4 บ้านต้นโพธิ์ ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

ติดต่อ : คุณรำพึง ยอดชมภู

โทร : 02 9751018, 08 1808 7047

วันที่แก้ไข : 19 มี.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพสตรีบ้านต้นโพธิ์