รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวกล้อง

ข้าวกล้อง
  • รหัสสินค้า : 770201-SG001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวกล้อง (รหัสโอทอป 770200003)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาวัลเปรียง

1 ม.1 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150

ติดต่อ :

โทร : 081-7555399

วันที่แก้ไข : 24 มี.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาวัลเปรียง