รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมเปี๊ยะฮ่องเต้ใส้ฟัก

ขนมเปี๊ยะฮ่องเต้ใส้ฟัก
  • รหัสสินค้า : 150401-A004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมเปี๊ยะฮ่องเต้ใส้ฟัก (รหัสโอทอป 150400014)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอ่างทอง
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ขนมเปี๊ยะ ฮ่องเต้

425- 426 บ้านอ่างแก้ว หมู่ 5 ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120

ติดต่อ : นางสาวศิริวรรณ ด่

โทร : 0-3569-1006

วันที่แก้ไข : 25 มี.ค. 2557

สินค้าโอทอป ขนมเปี๊ยะ ฮ่องเต้