รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าห่มทอมือ

ผ้าห่มทอมือ

ผ้าห่มทอมือ (รหัสโอทอป 460300013)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าบ้านคำโพนทอง

23 คำโพนทอง หมู่ 5 ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130

ติดต่อ : นางปราณี กมลเรื

โทร : 086-2195646 0-4313-0553

วันที่แก้ไข : 28 มี.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าบ้านคำโพนทอง