รายละเอียดสินค้าโอทอป

ชั้นวางของเอนกประสงค์

ชั้นวางของเอนกประสงค์

ชั้นวางของเอนกประสงค์ (รหัสโอทอป 7002000052386)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดราชบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มหัตถกรรมรากไม้ตำบลรางบัว

93 ม.5 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

ติดต่อ :

โทร : 082-2949234

วันที่แก้ไข : 31 มี.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มหัตถกรรมรากไม้ตำบลรางบัว