รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมกลีบลำดวน

ขนมกลีบลำดวน
  • รหัสสินค้า : 230106-A001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมกลีบลำดวน (รหัสโอทอป 23010004544311)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตราด
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตคุ้กกี้มะพร้าวบ้านอ่าวช่อ

43/25 หมู่ที่ 2 ถนนตราด-แหลมศอก ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000

ติดต่อ : คุณจันทร์จิรา สุดถนอม

โทร : 089-4127525, 083-9175928

วันที่แก้ไข : 3 มี.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มผลิตคุ้กกี้มะพร้าวบ้านอ่าวช่อ