รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวหอมมะลิซ้อมมือ

ข้าวหอมมะลิซ้อมมือ
  • รหัสสินค้า : 260112-B002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวหอมมะลิซ้อมมือ (รหัสโอทอป 26010004585066)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบุหย่องสามัคคี

2/3 หมู่ 7 บ้านบุหย่อง ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

ติดต่อ : นางอุบล ชะบาทอง

โทร : 01 8658191, 037 388033

วันที่แก้ไข : 3 มี.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบุหย่องสามัคคี