รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมทองพับสมุนไพร

ขนมทองพับสมุนไพร
  • รหัสสินค้า : 260308-SB002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมทองพับสมุนไพร (รหัสโอทอป 26030004031697)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ามะเฟื่องสามัคคี

54 หมู่ 4 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110

ติดต่อ :

โทร : 037 381517

วันที่แก้ไข : 4 มี.ค. 2557

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ามะเฟื่องสามัคคี