รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยหอมสุกทอดกรอบ

กล้วยหอมสุกทอดกรอบ
  • รหัสสินค้า : 770607-A003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยหอมสุกทอดกรอบ (รหัสโอทอป 770600002351)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองตาแต้ม

2 หมู่ 1 บ้านหนองตาแต้ม ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

ติดต่อ : คุณนงลักษณ์ วัชร

โทร : 085 2924135 , 089 9144653

วันที่แก้ไข : 6 มี.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองตาแต้ม