รายละเอียดสินค้าโอทอป

มะม่วงกวนสามรส

มะม่วงกวนสามรส
  • รหัสสินค้า : 770703-D003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

มะม่วงกวนสามรส (รหัสโอทอป 77070000131255)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มมะม่วงกวนคุณเจี๊ยบ

61 หนองขอน หมู่ 1 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

ติดต่อ : นางสมลักษณ์ ศรีร

โทร : 084-8023220

วันที่แก้ไข : 6 มี.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มมะม่วงกวนคุณเจี๊ยบ