รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมปังชีสเชคไส้สับปะรด

ขนมปังชีสเชคไส้สับปะรด
  • รหัสสินค้า : 770804-B003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมปังชีสเชคไส้สับปะรด (รหัสโอทอป 77080000724064)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งเคล็ด

147 หมู่ 7 ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180

ติดต่อ :

โทร : 084-1421270

อีเมล: sureenuch77@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 6 มี.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งเคล็ด