รายละเอียดสินค้าโอทอป

สับปะรดกวนไม่ใส่น้ำตาล

สับปะรดกวนไม่ใส่น้ำตาล
  • รหัสสินค้า : 770802-A002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

สับปะรดกวนไม่ใส่น้ำตาล (รหัสโอทอป 77080001547977)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพสตรีบ้านหนองกลางดง

25 หมู่ 7 บ้านหนองกลางดง ต.ศิลาลอย กิ่ง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

ติดต่อ : นางนงนุช ทรัพย์จง

โทร : 01 6520096,3787365,09 9193396

วันที่แก้ไข : 6 มี.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพสตรีบ้านหนองกลางดง