รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไข่มุกธรรมชาติ

ไข่มุกธรรมชาติ

ไข่มุกธรรมชาติ (รหัสโอทอป 7701000069765)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มลำใยบ้านไข่มุก

93 คลองวาฬ หมู่ 1 ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

ติดต่อ : นางลำใย จวงจอง

โทร : 08-5246-5029, 0-3266-1257

วันที่แก้ไข : 6 มี.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มลำใยบ้านไข่มุก