รายละเอียดสินค้าโอทอป

ครีมบำรุงหน้าน้ำมันมะพร้าว-ทองคำ

ครีมบำรุงหน้าน้ำมันมะพร้าว-ทองคำ

ครีมบำรุงหน้าน้ำมันมะพร้าว-ทองคำ (รหัสโอทอป 77010002138855)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนไทพฤกษา

46 หมู่ 2 บ้านหนองหิน ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

ติดต่อ : นางวรรณพร ชัยณรา

โทร : 0-3266-1290, 08-4767-1397, 080-9951281

อีเมล: Thaipruksa@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 6 มี.ค. 2557

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนไทพฤกษา