รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำสำรองตราวราภรณ์

น้ำสำรองตราวราภรณ์

น้ำสำรองตราวราภรณ์ (รหัสโอทอป 20010011952922)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชลบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรสตรีพัฒนาผาสุกสัมพันธ์

31/9 ม.5 ต.หนองข้างคอก อ.เมืองฯ จ.ชลบุรี 20000

ติดต่อ : นางศิรภา ถนอมเงิน

โทร : 081-9832468

วันที่แก้ไข : 6 มี.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรสตรีพัฒนาผาสุกสัมพันธ์