รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไข่เยี่ยวม้าใบเตย

ไข่เยี่ยวม้าใบเตย
  • รหัสสินค้า : 180103-C005
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ไข่เยี่ยวม้าใบเตย (รหัสโอทอป 180100018)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชัยนาท
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านวัดสะพาน

421 หมู่ 11 ตำบลท่าชัย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000

ติดต่อ : คุณดาเรศ เอี้ยงปา

โทร : 08 6937 8771, 08 1707 5122

วันที่แก้ไข : 6 มี.ค. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านวัดสะพาน