รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำอ้อยพาสเจอร์ไรซ์

น้ำอ้อยพาสเจอร์ไรซ์

น้ำอ้อยพาสเจอร์ไรซ์ (รหัสโอทอป 7005000239438)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดราชบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บริษัท น้ำอ้อยไร่ไม่จน จำกัด

203 หมู่ 6 ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70190

ติดต่อ : คุณพันธ์ุทิพย์ ชิยานุวัฒน์

โทร : 085-2316336, 0-3229-3115-7

โทรสาร : 0-3229-3118

อีเมล: raimaijon@hotmail.com

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/raimaijon
www.raimaijon.com

Line ID : @raimaijon

วันที่แก้ไข : 1 เม.ย. 2557

สินค้าโอทอป บริษัท น้ำอ้อยไร่ไม่จน จำกัด