รายละเอียดสินค้าโอทอป

สละลอยแก้ว

สละลอยแก้ว
  • รหัสสินค้า : 210103-SG001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

สละลอยแก้ว (รหัสโอทอป 21010000215437)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดระยอง
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลไม้บ้านช่น

9/10 ม.5 ถนนสุขุมวิท ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

ติดต่อ :

โทร : 091-2072455

วันที่แก้ไข : 1 เม.ย. 2557

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลไม้บ้านช่น