รายละเอียดสินค้าโอทอป

ครกหินแกรนิตลายธรรมชาติ

ครกหินแกรนิตลายธรรมชาติ

ครกหินแกรนิตลายธรรมชาติ (รหัสโอทอป 19010000236018)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสระบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพครกหินบ้านโปร่ง

40/1 หมู่ 2 บ้านเกตุเพ็ชรพัฒนา ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

ติดต่อ :

โทร : 089-0888236

วันที่แก้ไข : 11 เม.ย. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพครกหินบ้านโปร่ง