รายละเอียดสินค้าโอทอป

นำพริกปลาร้าสมุนไพร

นำพริกปลาร้าสมุนไพร
  • รหัสสินค้า : 401001-D001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

นำพริกปลาร้าสมุนไพร (รหัสโอทอป 401000058)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุมแม่บ้านเกษตรกรโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านธาตุ

162 ม.5 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110

ติดต่อ :

โทร : 08 8548 4517

วันที่แก้ไข : 1 เม.ย. 2557

สินค้าโอทอป กลุมแม่บ้านเกษตรกรโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านธาตุ