รายละเอียดสินค้าโอทอป

หาบเชือกมัดฟาง

หาบเชือกมัดฟาง

หาบเชือกมัดฟาง (รหัสโอทอป 1911000012231)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสระบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง

53/1 ม.3 ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18220

ติดต่อ :

โทร : 080-7706899

อีเมล: karat.r1234@gmail.com

วันที่แก้ไข : 16 เม.ย. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง