รายละเอียดสินค้าโอทอป

ต้นตาลต้นกล้วยประดิษฐ์

ต้นตาลต้นกล้วยประดิษฐ์

ต้นตาลต้นกล้วยประดิษฐ์ (รหัสโอทอป 15050002022788)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอ่างทอง
  • ระดับดาว : (ปี 2555)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มต้นไม้ประดิษฐ์

5 หมู่ 7 บ้านเพชร ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150

ติดต่อ : คุณจำเรียง ทองสมบ

โทร : 035 648487, 08 6126 9207

วันที่แก้ไข : 21 เม.ย. 2557

สินค้าโอทอป กลุ่มต้นไม้ประดิษฐ์